YT

Niepubliczna Szkoła Ślimaczek

ulotka

Oferta cenowa Niepublicznej Szkoły Podstawowej Ślimaczek

 • Wpisowe  jednorazowe - 300zł  / dla absolwentów Przedszkola Ślimaczek 150zł
 • Czesne  całoroczne -  400 zł miesięcznie
 • Dwudaniowy obiad - 7 zł dziennie- odpis  stawki żywieniowej ,w momencie zgłoszenia  nieobecności dziecka do godz. 8:00
 • Dla Ucznia Szkoły, który ma rodzeństwo w Niepublicznym Przedszkolu Ślimaczek ( pakiet 9-cio godzinny ) lub w Niepublicznej Szkole Ślimaczek czesne wynosi 70%  od kwoty 400 zł-/280zł/
 • Dla uczniów niekorzystających ze świetlicy czesne  całoroczne wynosi 300 zł miesięcznie

 

Filozofia szkoły - Szkoła przyszłości

 • dążymy do tego, aby nauka w szkole była przyjemnością
 • rozbudzamy w dzieciach potrzebę poznawania świata i przyswajania nowych informacj
 • mówimy językiem, który jest dla uczniów zrozumiały i przyswajalny
 • wykorzystujemy nowoczesny sprzęt: tablice interaktywne oraz komputery
 • korzystamy również  z  pomocy dydaktycznych Montessori
 • ludzie, których zatrudniamy to profesjonalnie przygotowani nauczyciele, dla których nauczanie jest powołaniem. Są kreatywni otwarci, komunikatywni, zadowoleni i uśmiechnięci
 • indywidualizujemy podejście do ucznia – klasy liczą 15 osób
 • rozwijamy indywidualną inteligencję emocjonalną
 • oceniamy obiektywnie w oparciu o umiejętności    
 • u nas dzieci zadają więcej pytań niż nauczyciele

Pracujemy w oparciu  o autorski, innowacyjny program nauczania „Mały Przedsiębiorca” oraz program nauczania Didasko  „Od A do Z „ kładąc  duży nacisk na:
 • aktywne wykorzystanie wszystkich zmysłów
 • selektywne czytanie
 • umiejętności matematyczne
 • przedsiębiorczość
 • skuteczne prezentacje
 • współpracę zespołową
 • samodzielność
 • efektywne sporządzanie notatek
 • planowanie nauki i zabawy
 • myślenie logiczne, systemowe
 • savoir -vivre w życiu codziennym

Naszym uczniom zapewniamy:
 • alternatywną formę optymalnej i wszechstronnej ukierunkowanej opieki
 • możliwość pogłębiania wiedzy i stymulowania rozwoju
 • zorganizowany czas od 7:00 do godziny 17.00 .Większa część procesu nauki ucznia realizowana jest w szkole, dlatego nasi podopieczni po powrocie do domu mają czas dla siebie, najbliższych i przyjaciół.
 • plac zabaw
 • bezpieczne otoczenie
 • codzienną naukę 2 języków obcych
 • obok tradycyjnego w-fu naukę pływania
 • białe i zielone szkoły
 • współpraca międzynarodowa


Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest stworzenie inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.
Pragniemy, aby naszych absolwentów cechowała swoboda porozumiewania się w językach obcych oraz gruntowne wykształcenie ogólne.  Staramy się rozwinąć w nich zdolność logicznego myślenia, kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w grupie.  W wychowaniu kładziemy szczególny nacisk na zasady savoir-vivre'u oraz obcowanie z kulturą i sztuką.
 
Naszą misję realizujemy poprzez wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli. Wysiłek, jaki wkładamy w wychowanie i edukację, daje naszym podopiecznym podstawy do osiągnięcia życiowego sukcesu

Rozwijamy indywidualny potencjał uczniów, wytyczamy ścieżkę kariery szkolnej wykorzystując nowoczesne formy kształcenia.
 • wychowanie
 • wpajanie nieprzemijających wartości moralnych i zasad savoir-vivre,
 • wyrabianie potrzeby obcowania z kulturą wyższą, 
 • aktywne uczestnictwo uczniów w wydarzeniach kulturalnych, 
 • uwrażliwianie młodego człowieka na piękno i estetykę,
 • rozwijanie naturalnego potencjału twórczego,
 • stosowanie innowacyjnych metod edukacyjno-pedagogicznych.

Wizja
 • uczymy dzieci wykorzystywać wiedzę we współczesnym świecie
 • dbamy by dzieci wzrastały w atmosferze przychylnej uczniowi, twórczej, pełnej optymizmu i wiary we własne siły
 • każdy uczeń ma wyznaczoną indywidualną ścieżkę rozwoju. Rozpoczyna drogę własnej edukacji od diagnozy swojego stylu uczenia, własnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i indywidualnego systemu sensorycznego.

Absolwent Niepublicznej  Szkoły Podstawowej Ślimaczek to:    
 • człowiek rozbudzony poznawczo
 • kreatywny, o rozwiniętych kompetencjach psychospołecznych
 • asertywny, komunikatywny, świadomy swoich mocnych i słabych stron
 • dobrze wychowany
 • posiada wysokie kompetencje edukacyjne oraz aktywnie wykorzystuje języki obce
 • to osoba potrafiąca się uczyć i aktywnie wykorzystująca wiedzę na co dzień oraz w sprawdzianach kompetencji
 • człowiek zmotywowany do pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności
Wstecz